ชายคนหนึ่งดูเหมือนเลวทรามเกินกว่าจะได้รับการไถ่ เขายิงคนไป 8 คน (เสียชีวิต 6 คน) และวางเพลิงเกือบ 1,500 ครั้งซึ่งสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวเมืองนิวยอร์กในช่วงทศวรรษ 1970 เขาทิ้งจดหมายไว้ในที่เกิดเหตุเพื่อเย้ยหยันเจ้าหน้าที่ตำรวจ และในที่สุดเขาก็ถูกจับและได้รับโทษจำคุกในแต่ละคดี ตั้งแต่ 25 ปีไปจนถึงตลอดชีวิต

แต่พระเจ้าทรงเอื้อมพระหัตถ์มาที่ชายผู้นี้ วันนี้เขาเป็นผู้เชื่อในพระเยซู ที่ใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อและยังคงอธิษฐานเผื่อพวกเขา ถึงแม้จะถูกจำคุกมานานกว่า 40 ปี ชายคนนี้ซึ่งดูเหมือนเลวเกินกว่าจะได้รับการไถ่ ยังได้รับความหวังในพระเจ้าและยืนยันว่า “ผมพบอิสรภาพได้ในคำๆเดียว คือ พระเยซู”

พระคัมภีร์บอกถึงการกลับใจที่ไม่น่าเป็นไปได้อีกเรื่องหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะได้พบกับพระเยซูผู้ฟื้นคืนพระชนม์บนถนนไปดามัสกัส เซาโล (ผู้ที่ต่อมาได้เป็นอัครสาวกเปาโล) “ขู่คำราม กล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (กจ.9:1) แต่หัวใจและชีวิตของเปาโลถูกเปลี่ยนโดยพระเยซู (ข้อ 17-18) ท่านกลายเป็นหนึ่งในพยานซึ่งทรงพลังที่สุดเพื่อพระองค์ในประวัติศาสตร์ ชายผู้ซึ่งเคยวางแผนสังหารคริสเตียนได้อุทิศชีวิตเพื่อเผยแพร่ความหวังแห่งข่าวประเสริฐ

การไถ่เป็นงานที่อัศจรรย์ของพระเจ้าเสมอ บางเรื่องราวอาจน่าทึ่งแตกต่างกันแต่แก่นแท้แห่งความจริงนั้นเหมือนกัน นั่นคือไม่มีใครสมควรได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ แต่พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฤทธิ์ พระองค์ “(ช่วย)คนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้า โดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่” (ฮบ.7:25)