ในปี 2012 ฟิลิป, เคร็กและดีนเผยแพร่เพลงใหม่ของพวกเขาชื่อ “บอกหัวใจของคุณให้เต้นอีกครั้ง” เพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของศัลย-แพทย์ด้านหัวใจ หลังจากที่ผ่าเอาหัวใจของคนไข้ออกมาและทำการซ่อมแซม คุณหมอได้ใส่หัวใจกลับเข้าไปและนวดเบาๆเพื่อให้หัวใจกลับมีชีวิตอีกครั้ง แต่หัวใจไม่เต้น คุณหมอต้องใช้วิธีที่รุนแรงขึ้น แต่หัวใจยังคงไม่ยอมเต้น ในที่สุด คุณหมอคุกเข่าลงข้างคนไข้ที่ไม่ได้สติและพูดกับเธอว่า “คุณนายจอห์นสัน นี่คือคุณหมอของคุณ การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี หัวใจของคุณได้รับการซ่อมแซม ตอนนี้บอกหัวใจของคุณให้เต้นอีกครั้ง” หัวใจของเธอจึงเริ่มเต้นอีกครั้ง

ความคิดที่ว่าเราบอกหัวใจในร่างกายเราให้ทำบางสิ่งได้ฟังดูเป็นเรื่องแปลก แต่ก็เป็นได้ในฝ่ายวิญญาณ “จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่” ผู้เขียนพระธรรมสดุดีพูดกับตัวเอง “จงหวังใจในพระเจ้า” (สดด.42:5) และอีกตอนว่า “จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด เพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้ามากแล้ว” (สดด.116:7) หลังจากอิสราเอลเอาชนะศัตรูในสงคราม ผู้วินิจฉัยเดโบราห์เปิดเผยสิ่งที่เธอได้พูดกับหัวใจของตนเองระหว่างสงครามว่า “จิตของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเดิน” เธอบอกกับมันว่า “เดินต่อไปด้วยกำลังแข็งขัน” (วนฉ.5:21) เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานชัยชนะ (4:6-7)

นายแพทย์ผู้ทรงความสามารถได้รักษาหัวใจของเรา (สดด.103:3) ดังนั้นเมื่อเราเกิดความกลัว หดหู่ใจ หรือการกล่าวโทษ เราควรพูดกับจิตใจของเราว่า จงเดินต่อไปด้วยกำลังแข็งขัน หัวใจที่อ่อนแรง จงเต้นอีกครั้ง