ต้นโฮลี่โอ๊กยืนต้นอยู่ข้างโบสถ์แบสกิงค์ริดจ์เพรสไบทีเรียนในรัฐนิวเจอร์ซีนานกว่าหกร้อยปีก่อนที่มันจะถูกถอนออกไป ในช่วงที่ดีที่สุด มันแผ่กิ่งก้านทั้งสูงและกว้างออกไป ลมเย็นๆพัดใบสีเขียวและลูกของมันให้แกว่งไกว แสงแดดส่องลอดผ่านใบที่พลิ้วไหวทำให้เกิดแสงระยิบระยับภายใต้กระโจมเงาของมัน แต่ใต้พื้นดินเป็นส่วนสำคัญที่สุด นั่นคือระบบราก รากแก้วของต้นโอ๊กเติบโตในแนวดิ่งเพื่อดูดซับอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นจากรากแก้ว มีรากฝอยมากมายที่แผ่ออกเป็นวงกว้างเพื่อดูดซับความชื้นและสารอาหารตลอดช่วงชีวิตของมัน ระบบรากที่สลับซับซ้อนมักจะหยั่งลึกและแผ่กว้างกว่าลำต้นเพื่อรองรับและยึดลำต้นให้มั่นคง

ดังเช่นต้นโอ๊กที่แข็งแรง สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตมักเกิดขึ้นภายใน เมื่อพระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชให้กับเหล่าสาวก พระองค์เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปลูกความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มั่นคงกับพระบิดา ขณะที่เราเติบโตในความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ รากแห่งความเชื่อของเราได้รับการหล่อเลี้ยงโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระเจ้าทรงช่วยให้ผู้ที่ติดตามพระองค์เจริญเติบโตผ่านสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความยากลำบาก การข่มเหง และความกังวล (มธ.13:18-23)

พระบิดาที่รักของเราทรงเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วยพระคำของพระองค์ ขณะที่องค์พระวิญญาณทรงเปลี่ยนแปลงเรา พระองค์ทรงทำให้แน่ใจว่าผลที่เกิดจากความเชื่อซึ่งหยั่งรากลึกของเรานั้นจะปรากฏให้ผู้คนรอบข้างเราเห็นชัดเจน