ตกตะลึง เป็นคำๆเดียวที่ใช้อธิบายปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมงานรับปริญญาของวิทยาลัยมอร์เฮาส์ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ผู้ให้โอวาทประกาศว่าเขาและครอบครัวจะบริจาคเงินหลายล้านเหรียญเพื่อล้างหนี้ให้ผู้จบการศึกษาทุกคน นักศึกษาคนหนึ่ง ซึ่งมีหนี้ราว 3 ล้านบาทรู้สึกท่วมท้นและแสดงความยินดีร่วมกับคนอื่นๆด้วยน้ำตาและเสียงโห่ร้อง

พวกเราส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้ในรูปแบบต่างๆเช่น จ่ายเงินกู้ซื้อบ้าน รถ การศึกษา ค่ารักษาพยาบาลหรืออื่นๆ แต่เราก็รู้ด้วยว่าความรู้สึกโล่งอกเป็นพิเศษเป็นเช่นไรเมื่อใบแจ้งหนี้ถูกประทับว่า “ชำระแล้ว”

หลังจากประกาศว่าพระเยซู “ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ และทรงเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก” ยอห์นยืนยันด้วยใจนมัสการถึงราชกิจในการลบล้างหนี้ของพระองค์ว่า “แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์” (วว.1:5) ประโยคนี้เรียบง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้ง สิ่งที่ดีกว่าคำประกาศอันน่าประหลาดใจในงานรับปริญญาที่วิทยาลัยมอร์เฮาส์ คือข่าวดีเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (การหลั่งโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน) เพื่อปลดปล่อยเราจากโทษของบาปไม่ว่าจะทางความคิด ความต้องการ และการกระทำที่เราควรได้รับ เพราะหนี้ได้รับการชำระแล้ว ผู้ที่เชื่อในพระเยซูจึงได้รับการอภัยและกลายเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแห่งครอบครัวของพระเจ้า (ข้อ 6) นี่คือข่าวที่ดีที่สุดที่เคยมีมา