โธมัส อา เคมปิส นักบวชสมัยศตวรรษที่ 15 ได้บอกเล่ามุมมองเรื่องการทดลองไว้อย่างน่าแปลกใจในหนังสือยอดนิยม เลียนแบบพระคริสต์ แทนที่จะเน้นเรื่องความเจ็บปวดและความยากลำบากที่อาจต้องเจอ ท่านเขียนว่า “[การทดลอง]มีประโยชน์เพราะทำให้เราถ่อมใจ ชำระและสอนเรา” เคมปิสอธิบายว่า “กุญแจสู่ชัยชนะคือการถ่อมใจและอดทนอย่างแท้จริง เช่นนี้เราจึงเอาชนะศัตรูได้”

ความถ่อมใจและอดทน การเดินกับพระคริสต์ของฉันคงจะเปลี่ยนไปมากหากฉันตอบสนองต่อการทดลองด้วยความถ่อมใจและอดทน บ่อยครั้งฉันตอบสนองด้วยความละอาย หงุดหงิด และใจร้อนในการพยายามกำจัดปัญหา

แต่ตามที่เราได้เรียนจากยากอบ 1 ว่า การทดลองหรือการล่อลวงที่เราเจอไม่ได้ไร้จุดประสงค์หรือเป็นแค่สิ่งร้ายที่เราต้องผ่านไปให้ได้ แม้การพ่ายแพ้การทดลองจะนำมาซึ่งความเสียหายและหัวใจสลาย (ข้อ 13-15) แต่เมื่อเราหันมาหาพระเจ้าด้วยใจถ่อม แสวงหาพระปัญญาและพระคุณ เราจะพบว่าพระองค์ “โปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ” (ข้อ 5) ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่อยู่ในเรา การทดลองและการที่เราพยายามต้านทานความบาปจะก่อให้เกิดความทรหดอดทน “เพื่อ[เรา]จะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย” (ข้อ 4)

เมื่อเราวางใจในพระเยซู เราก็ไม่ต้องอยู่ในความกลัวอีก ในฐานะบุตรที่รักของพระเจ้า เราพบสันติสุขได้เมื่อเราพักสงบในอ้อมแขนแห่งรักของพระองค์แม้ในขณะที่เราเผชิญการทดลอง