คุณไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้ด้วยซ้ำ มีคนบนนั้นเฝ้าดูแลคุณอยู่” คนขับรถบรรทุกลากบอกแม่ของผมหลังจากดึงรถของท่านขึ้นจากเหวในหุบเขาชัน และมองตามรอยล้อที่ทอดยาวไปถึงจุดที่รถตกอยู่ แม่กำลังตั้งท้องผมในตอนนั้น เมื่อผมโตขึ้นท่านมักเล่าเรื่องที่พระเจ้าทรงช่วยชีวิตเราในวันนั้น และย้ำกับผมว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของผมแม้ก่อนที่ผมจะเกิดเสียอีก

ไม่มีใครหลีกหนีจากสายตาขององค์พระผู้สร้างผู้ทรงสัพพัญญู (ทรงรอบรู้ทุกอย่าง) ได้ เมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้ว พระองค์ตรัสกับผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ว่า “เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์” (ยรม.1:5) พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าใคร และประทานความหมายและจุดประสงค์ให้กับชีวิตเราอย่างที่ไม่มีใครให้ได้ พระองค์ไม่เพียงทรงสร้างเราโดยพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ แต่ยังทรงใส่ใจทุกช่วงเวลาในชีวิตเรา รวมถึงรายละเอียดของเราที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจหรือการทำงานที่ซับซ้อนของสมอง ดาวิดกล่าวถึงการที่พระบิดาในสวรรค์ทรงอุ้มชูทุกรายละเอียดของการดำรงอยู่ของเรา โดยกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆ” (สดด.139:17)

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรายิ่งกว่าลมหายใจสุดท้ายของเรา พระองค์ทรงสร้างเรา รู้จักเรา และรักเรา และพระองค์ทรงสมควรรับการสรรเสริญและการนมัสการจากเรา