หลายปีหลังจากที่ร็อบบี้และซาบริน่าสูญเสียคู่ครองคนแรกของตนไป ทั้งคู่ได้พบรักกัน แต่งงาน และรวมครอบครัวเข้าด้วยกัน ทั้งสองสร้างบ้านหลังใหม่และตั้งชื่อว่า ฮาวิลาห์ (เป็นคำในภาษาฮีบรูที่แปลว่า “บิดด้วยความเจ็บปวด” และ “การนำออกมา”) หมายถึงการสร้างสิ่งที่สวยงามผ่านความเจ็บปวด ทั้งคู่บอกว่าพวกเขาไม่ได้สร้างบ้านหลังนั้นเพื่อลืมอดีต แต่ “เพื่อสร้างชีวิตจากกองขี้เถ้า เพื่อเฉลิมฉลองความหวัง” สำหรับพวกเขาแล้ว “ที่นี่เป็นสถานที่แห่งการมีส่วนร่วมกัน เป็นสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองชีวิตและเป็นที่ที่สื่อว่าเราทุกคนมีความหวังต่ออนาคต”

นั่นเป็นภาพที่งดงามของชีวิตที่เรามีในพระเยซู พระองค์ฉุดชีวิตเราออกจากกองขี้เถ้าและให้พระองค์เองเป็นที่ที่เราจะมีส่วนได้ เมื่อเราต้อนรับพระเยซู พระองค์ก็สถิตอยู่ในใจของเรา (อฟ.3:17) พระเจ้ารับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ผ่านทางพระเยซูเพื่อให้เราเป็นของพระองค์ (1:5-6) แม้เราต้องผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวด แต่พระองค์สามารถใช้กระทั่งช่วงเวลาเช่นนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อันดีในชีวิตของเราได้

แต่ละวันเรามีโอกาสเติบโตขึ้นในความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเมื่อเราชื่นชมความรักของพระองค์และชื่นบานกับสิ่งที่พระองค์ประทานให้ ในพระองค์มีชีวิตบริบูรณ์ที่เราไม่อาจมีได้หากไม่มีพระองค์ และเราได้รับพระสัญญาว่าความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนตลอดไป (3:19) เราเป็นของพระเยซู เป็นเหตุผลให้เราเฉลิมฉลองชีวิต และเป็นความหวังของเราวันนี้และสืบไปเป็นนิตย์ – AMC