ในศตวรรษที่สิบเจ็ด เซอร์ไอแซค นิวตัน ได้ใช้แท่งปริซึมเพื่อศึกษาว่าแสงช่วยให้เราเห็นสีต่างๆกันได้อย่างไร เขาพบว่าเมื่อแสงส่องผ่านวัตถุ จะเห็นว่าวัตถุนั้นมีสีเฉพาะตัว ผลึกน้ำแข็งหนึ่งชิ้นดูโปร่งแสง หิมะเมื่อแสงส่องผ่าน มาจากผลึกน้ำแข็งจำนวนมากอัดรวมกัน เราจะเห็นหิมะเป็นสีขาว

พระคัมภีร์พูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีสีที่ชัดเจน นั่นคือ ความบาป พระเจ้าทรงชี้ให้คนยูดาห์เห็นบาปของตนผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์และอธิบายว่าบาปของพวกเขา “เหมือนสีแดงเข้ม” และ “แดงอย่างผ้าแดง” แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า พวกเขาจะ “ขาวอย่างหิมะ” โดยยูดาห์ต้องหันจากการกระทำผิดและแสวงหาการอภัยจากพระเจ้า

ขอบคุณพระเยซูที่ทำให้เราเข้าถึงการอภัยของพระเจ้าได้อย่างถาวร พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่า “ความสว่างของโลก” และตรัสว่าใครที่ติดตามพระองค์ “จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยน.8:12) เมื่อเราสารภาพบาปของเรา พระเจ้าทรงอภัยให้และทอดพระเนตรเห็นเราผ่านการเสียสละของพระคริสต์บนไม้กางเขน นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเห็นเราเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นพระเยซู คือ ไร้ตำหนิ

เราไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความละอายต่อความผิดที่เราได้ทำ แต่เราสามารถยึดมั่นในความจริงที่เกี่ยวกับการอภัยของพระเจ้า ซึ่งทำให้เรา “ขาวอย่างหิมะ” – LMW