ระแวกบ้านเราเป็นเช่นเดียวกับละแวกอื่นๆ ที่ใช้เว็บไซต์ช่วยให้คนในละแวกเดียวกันติดต่อกันได้อย่างทันท่วงที ในชุมชนของฉัน สมาชิกจะช่วยเตือนหากมีใครพบสิงโตภูเขาและมีคำสั่งให้อพยพผู้คนเมื่อเกิดไฟป่า รวมทั้งการช่วยกันดูแลเด็กในยามจำเป็น เว็บ-ไซต์ยังเป็นช่องทางในการตามหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปอีกด้วย การใช้ประโยชน์จากพลังของอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้กันกลับมาสัมพันธ์กันอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีในโลกปัจจุบันที่เร่งรีบ

การมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นแหล่งสนับสนุนที่สำคัญ ซาโลมอนกล่าวว่า บทบาทของเพื่อนก็สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราพบ “ความหายนะ” (สภษ.27:10) ญาติพี่น้องอาจห่วงใยคนในครอบครัวอย่างลึกซึ้งและอยากช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนั้น แต่ถ้าพวกเขาอยู่ไกลกัน ก็คงทำอะไรไม่ได้มากนักเมื่อเกิดวิกฤติ แต่เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันมากกว่ามักรับรู้ความต้องการได้อย่างรวดเร็วและเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งกว่า

เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้เราได้ติดต่อกับคนที่เรารักซึ่งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ง่ายขึ้น เราจึงอาจถูกลวงให้มองข้ามคนที่อยู่ใกล้ตัว ข้าแต่พระเยซู โปรดช่วยเราให้ลงทุนในความสัมพันธ์กับคนที่พระองค์ทรงนำให้อยู่รอบตัวเรา – KHH