นักเขียนมัลคอล์ม แกลดเวลล์แนะว่า หนึ่งหมื่นชั่วโมงคือเวลาที่ต้องใช้เพื่อจะเป็นช่างฝีมือที่ชำนาญ แม้แต่พรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของศิลปินและนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ก็ยังไม่พอที่จะทำให้พวกเขาไปถึงระดับความชำนาญปัจจุบัน พวกเขาจำเป็นต้องทุ่มเทให้กับความชำนาญของตนทุกวัน

น่าแปลกที่เราต้องมีทัศนคตินี้ด้วย เมื่อเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในกาลาเทียเปาโลหนุนใจคริสตจักรให้แยกออกมาเพื่อพระเจ้า แต่เปาโลอธิบายว่า การเชื่อฟังธรรมบัญญัติเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้บรรลุผลได้ แต่เราได้รับการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย คำว่า “ดำเนิน” ในภาษากรีกที่เปาโลใช้ในกาลาเทีย 5:16 มีความหมายว่า เดินไปรอบๆบางสิ่งหรือการเดินทาง (peripateo) ดังนั้นสำหรับเปาโล การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณหมายถึงว่าเดินทางร่วมกับพระวิญญาณทุกวัน ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระองค์ครั้งเดียว

ขอให้เราอธิษฐานให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณทุกวัน เพื่อเราจะยอมจำนนต่อการทำงานของพระวิญญาณเมื่อพระองค์ทรงเตือน ชี้นำ ปลอบโยน และทรงสถิตกับเรา และถ้า “พระวิญญาณทรงนำ” เราไปทางนี้ (ข้อ 18) เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ชัดขึ้นเรื่อยๆ และติดตามการทรงนำของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้และทุกๆวัน