ตำนานเล่าว่า สุดขอบแผนที่ของยุคกลาง ซึ่งบอกขอบเขตของโลกเท่าที่ผู้วาดแผนที่รู้จักในเวลานั้น มีข้อความเขียนว่า “ที่นี่มีมังกร” ทั้งยังมีภาพวาดชัดเจนของสัตว์ร้ายน่ากลัวซึ่งคาดว่าคอยดักซุ่มอยู่ที่นั่น

มีหลักฐานไม่มากที่ยืนยันว่านักวาดแผนที่ยุคกลางเป็นผู้เขียนคำเหล่านี้ แต่ฉันคิดว่าพวกเขาอาจเขียนจริง เพราะฉันก็คงเขียนว่า “ที่นี่มีมังกร” เหมือนกันถ้าฉันอยู่ในยุคนั้น เพื่อเตือนให้ระวังถ้าเสี่ยงเข้าไปในที่ที่ไม่รู้จักแม้ฉันยังไม่รู้ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แต่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไร

แต่มีปัญหาชัดเจนข้อหนึ่งคือฉันมักปกป้องตัวเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งตรงข้ามกับความกล้าหาญที่ฉันควรมีเมื่อได้รับการขนานนามว่าผู้เชื่อในพระเยซู (2 ทธ.1:7)

อาจมีคนบอกว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายจริงๆ เช่นที่เปาโลอธิบายว่า ในโลกที่แตกสลายนี้ บางครั้งการติดตามพระคริสต์อย่างกล้าหาญก็ต้องเจ็บปวด (ข้อ 8) แต่ในฐานะที่เราได้รับการช่วยให้พ้นจากความตายมาสู่ชีวิต และได้รับพระวิญญาณแห่งชีวิตผู้ทรงเคลื่อนไหวในเราและผ่านเรา (ข้อ 9-10,14) เราจะไม่ยอมรับความเจ็บปวดหรือ

เมื่อพระเจ้ามอบของประทานแก่เรา การถอยหนีด้วยความกลัวถือเป็นเรื่องเศร้าอย่างยิ่ง เลวร้ายกว่าการที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆ เมื่อเราติดตามการทรงนำของพระคริสต์ไปยังดินแดนที่ยังไม่มีในแผนที่เสียอีก (ข้อ 6-8,12) เราสามารถวางใจมอบหัวใจและอนาคตของเราให้พระองค์(ข้อ 12)