ดอกลิลลี่ทรงระฆังจากหุบเขา ทิวลิปสีชมพู และแดฟโฟดิลสีเหลืองในแจกันแก้วใสรอคิมอยู่ที่ประตูบ้านของเธอ นานเจ็ดเดือนที่ผู้เชื่อพระเยซูซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม ส่งดอกไม้แสนสวยจากร้านในชุมชนมาให้ ทุกเดือนของขวัญมาพร้อมข้อความหนุนใจจากพระคัมภีร์ ลงท้ายว่า “รัก จาก พระเยซู”

คิมบอกเล่าเรื่องการส่งของขวัญแบบนี้บนเฟซบุ๊ก ดอกไม้ที่ได้รับทำให้เธอมีโอกาสฉลองความใจดีของผู้คน และได้รู้วิธีที่พระเจ้าสำแดงความรักแก่เธอผ่านคนของพระองค์ เมื่อเธอวางใจในพระองค์ตลอดเวลาที่ต่อสู้กับโรคเรื้อรัง ดอกไม้สีสันสดใสทุกดอกและทุกข้อความที่เขียนด้วยลายมือ ล้วนยืนยันถึงความรักเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเธอ

การที่ผู้ส่งไม่เปิดเผยตัวเป็นแรงจูงใจของการให้แบบที่พระเยซูทรงสอนประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงเตือนให้ระวังการกระทำศาสนกิจ “เพื่ออวด” คนอื่น (มธ.6:1) การทำดีต้องเป็นการนมัสการที่สำแดงออกจากหัวใจที่ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา การมุ่งทำดีโดยหวังหรือคาดหวังการยกย่อง อาจทำให้เราไม่ให้ความสำคัญกับพระเยซู ผู้ประทานสิ่งดีทั้งปวง

พระเจ้าทรงทราบเมื่อเราให้ด้วยความปรารถนาดี (ข้อ 4) ทรงประสงค์ให้การให้ของเรามีแรงจูงใจจากความรัก เพื่อถวายพระสิริ พระเกียรติ และคำสรรเสริญแด่พระองค์