คริสตจักรเล็กๆทางใต้ของแคลิฟอร์เนียเห็นโอกาสสำแดงความรักของพระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมผู้เชื่อพระเยซูรวมตัวกันที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญเพื่อรับใช้ชุมชนด้วยการออกเงินซักผ้าให้กับคนที่ขัดสนทางการเงิน พวกเขาช่วยกันทำความสะอาดและพับผ้าบางครั้งก็มีอาหารร้อนๆ หรือของชำใส่ถุงไว้แจกด้วย

อาสาสมัครคนหนึ่งพบว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือ “การได้ติดต่อกับผู้คน.ได้ฟังเรื่องราวของพวกเขา” ความสัมพันธ์ของอาสาสมัครเหล่านี้กับพระเยซูทำให้พวกเขาอยากสำแดงความเชื่อผ่านถ้อยคำและการกระทำด้วยความรักที่ช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจกับผู้อื่น

อัครทูตยากอบยืนยันว่าการรับใช้ทุกครั้งด้วยความรักของผู้ที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้เชื่อเป็นผลมาจากความเชื่อแท้ ท่านกล่าวว่า “ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล” (ยก.2:14-17) การประกาศว่าเราเชื่อทำให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า แต่เมื่อเรารับใช้พระองค์ด้วยการรับใช้ผู้อื่น เราก็ได้ประพฤติตนแบบผู้เชื่อที่วางใจและติดตามพระเยซู (ข้อ 24) ความเชื่อและการรับใช้ขึ้นอยู่ต่อกันอย่างใกล้ชิดเหมือนร่างกายกับวิญญาณ (ข้อ 26) เป็นการสำแดงอันงดงามถึงฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ว่าพระองค์ทำงานในเราและผ่านเรา

หลังจากเรายอมรับเป็นการส่วนตัวแล้วว่าการเสียสละของพระเจ้าบนกางเขนชำระเราด้วยความรักสมบูรณ์ เราสามารถตอบสนองด้วยความเชื่อแท้ที่ไหลล้นเป็นการรับใช้ผู้อื่นด้านต่างๆ