ไม่นานมานี้ หลายคนในคริสตจักรของเรา ที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีกับพ่อ ได้ขอให้ผมเป็นตัวแทนพ่อที่มีความรักและอธิษฐานอวยพรพวกเขา ผมอธิษฐานทูลขอการอภัยที่พ่ออาจทำร้ายลูกๆด้วยการกระทำต่างๆ เช่น การตั้งความหวังสูงเกินไป หรือห่างเหิน หรือไม่เคยอยู่ด้วยและให้กำลังใจอย่างอ่อนโยน คำอธิษฐานยังกล่าวถึงความสุข การชื่นชมและความรักเต็มล้น ขณะที่ผมอธิษฐาน ผมร่ำไห้ ผมตระหนักว่าผมก็ต้องการถ้อยคำเหล่านี้เช่นกัน และลูกๆของผมก็ต้องการด้วย

พระคัมภีร์กล่าวซ้ำๆว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดา ซึ่งเป็นความจริงที่ปรับเปลี่ยนภาพบิดเบี้ยวที่เรามองผู้เป็นพ่อ พระเจ้าองค์พระบิดานิรันดร์ “ประทานความรักแก่เรา” ให้เราเป็น “บุตรของพระเจ้า” (1 ยน.3:1) เราเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าเราจึงไม่หวั่นไหวแม้โลกนี้ไม่แน่นอนและน่าหวาดหวั่น ยอห์นบอกว่าเรา “เป็นบุตรของพระเจ้า” แม้ “ยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร” (ข้อ 2) แม้จะเจอปัญหาไม่หยุดหย่อน เรายังมั่นใจได้ว่าพระบิดาทรงรักและทรงดูแลเราไม่เคยหยุด พระเจ้าตรัสผ่านยอห์นว่า เมื่อถึงที่สุดปลาย เรามั่นใจได้ว่าเราจะเป็นเหมือนพระองค์ (ข้อ 2)

ท่ามกลางความกังวล บาดแผลและความล้มเหลว พระบิดาผู้ประเสริฐของเราทรงอวยพรด้วยความรักที่ไม่มีวันอ่อนล้า พระเจ้าทรงยืนยันว่าเราเป็นที่ยอมรับ เพราะพระองค์ทรงรับเราเป็นลูกของพระองค์