จำเอลโม่ แคปเบจ แพช คิดส์ เฟอร์บี้ได้หรือไม่ ตุ๊กตาเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน แต่ละชิ้นติดอันดับของขวัญยอดนิยมตลอดกาล 20 อันดับแรกประจำเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนั้น ยังมีของชอบที่คุ้นเคยอย่างเกมเศรษฐี เกมบอยและเกมวีของบริษัทนินเทนโด

เราทุกคนต่างยินดีที่ได้ให้ของขวัญในช่วงคริสต์มาส แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับความยินดีของพระเจ้าที่ได้ประทานของขวัญคริสต์มาสชิ้นแรก คือทารกน้อยผู้ทรงบังเกิดในรางหญ้าในเมืองเบธเลเฮม (ลก.2:7)

แม้พระองค์จะบังเกิดอย่างต้อยต่ำ แต่ทูตสวรรค์ก็ยังประกาศการเสด็จมาของพระกุมารว่า “เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด” (ข้อ 10-11) หลังจากข่าวประเสริฐนี้ “ชาวสวรรค์หมู่หนึ่ง” ปรากฏขึ้น “ร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า ‘พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น’” (ข้อ 13-14)

คริสต์มาสปีนี้ ขอให้มีความสุขกับการมอบของขวัญให้คนที่รัก แต่อย่าลืมเหตุผลที่เรามอบให้ ความโปรดปรานมากมายที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ปรากฏชัดเจนในพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงช่วยเราจากความบาปของเรา เราให้เพราะพระองค์ทรงให้ ขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยความขอบพระคุณพระองค์