ไม่มีทางล้มเหลว” เป็นคำพูดของซูซาน บี. แอนโธนี่ (1820-1906) เธอเป็นที่รู้จักเพราะเธอยืนหยัดเพื่อสิทธิสตรีในสหรัฐอเมริกา แม้เธอต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ และต่อมาถูกจับ ถูกสอบสวนและตัดสินให้มีความผิดฐานลงคะแนนเสียงอย่างผิดกฎหมาย แอนโธนี่ให้คำมั่นว่าจะไม่ล้มเลิกการต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำนั้นถูกต้อง แม้เธอจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ดูผลของงานที่เธอทำ คำประกาศของเธอเป็นจริง ในปี 1920 มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 19 ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้ง

เนหะมีย์ก็ไม่ล้มเหลวเช่นกัน เพราะท่านมีพระผู้ช่วยทรงฤทธิ์คือพระเจ้า หลังจากทูลขอให้พระองค์อวยพรการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็ม เนหะมีย์กับประชาชนที่กลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลนช่วยกันทำให้เป็นจริง จำเป็นต้องมีการสร้างกำแพงเพื่อปกป้องชาวเมืองจากศัตรู แต่การต่อต้านมาในรูปของการหลอกลวงและข่มขู่ เนหะมีย์ไม่ยอมให้การต่อต้านขัดขวางท่าน ท่านบอกคนที่คัดค้านว่า “ข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่” (นหม.6:3) จากนั้นท่านอธิษฐานว่า “บัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์” (ข้อ 9) การยืนหยัดทำให้งานสำเร็จ (ข้อ 15)

พระเจ้าประทานกำลังให้เนหะมีย์ยืนหยัดท่ามกลางการต่อต้าน มีงานใดที่คุณกำลังรู้สึกอยากเลิกหรือไม่ จงทูลขอให้พระเจ้าประทานสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้คุณเดินหน้าต่อไปได้