พันธกิจที่ทอมและมาร์คทำมอบความสดชื่นให้ชีวิต เห็นได้ชัดจากวีดิโอที่พวกเขาแชร์ซึ่งมีกลุ่มเด็กที่แต่งตัวเต็มที่กำลังหัวเราะและเต้นรำอยู่ท่ามกลางน้ำจากฝักบัว และนี่เป็นครั้งแรกในชีวิต ชายกลุ่มนี้ทำงานกับโบสถ์ท้องถิ่นเพื่อติดตั้งระบบกรองน้ำที่บ่อน้ำในประเทศเฮติ ทำให้ชีวิตยากลำบากน้อยลงและชีวิตยืนยาวขึ้นโดยการป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำปนเปื้อน การได้เข้าถึงน้ำที่สะอาดและสดชื่นทำให้ประชาชนมีอนาคตที่มีความหวัง

ในยอห์น 4 พระเยซูทรงกล่าวถึง “น้ำธำรงชีวิต” เพื่อให้เห็นภาพเปรียบเทียบกับแหล่งของความชุ่มชื่นที่มีอย่างต่อเนื่อง พระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำ ทรงขอน้ำจากหญิงชาวสะมาเรีย (ข้อ 4-8) จนนำไปสู่บทสนทนาที่พระเยซูทรงเชื้อเชิญให้หญิงนั้นดื่ม “น้ำธำรงชีวิต” (ข้อ 9-15) คือน้ำซึ่งจะเป็นแหล่งของความหวังและชีวิตภายในพวกเขาเช่นเดียวกับ “บ่อน้ำพุพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ข้อ 14)

เราค้นพบความหมายของน้ำธำรงชีวิตนี้ต่อมาในยอห์น เมื่อพระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม” เป็นการประกาศว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะมี “แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในผู้นั้น” ยอห์นอธิบายว่า “สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ” (7:37-39)

โดยพระวิญญาณผู้เชื่อผูกพันกับพระคริสต์และมีแหล่งกำลัง ความหวังและความชื่นชมยินดีในพระเจ้าที่ไม่สิ้นสุด พระวิญญาณดำรงอยู่ในผู้เชื่อทรงช่วยให้เราสดชื่นและฟื้นกำลังเรา