ในการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานครั้งแรกของเซเวียร์ลูกของเรา อลันสามีของฉันได้ยื่นการ์ดขอบคุณห่อหนึ่งเพื่อให้ลูกมอบให้ผู้ที่อาจเป็นนายจ้างในอนาคตหลังจากที่ได้พบกันแล้ว จากนั้นอลันก็สวมบทเป็นผู้สัมภาษณ์ โดยอาศัยประสบการณ์ผู้จัดการนานหลายสิบปีตั้งคำถามถามลูกชาย หลังจากบทบาทสมมติจบลง ลูกของเราก็นำประวัติส่วนตัวที่ทำสำเนาไว้หลายฉบับใส่ลงในแฟ้ม เขายิ้มเมื่ออลันย้ำเรื่องการ์ด “ผมรู้ครับ” เขาพูด “ข้อความขอบคุณที่จริงใจจะทำให้ผมแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่น”

เมื่อผู้จัดการเรียกเซเวียร์เข้าทำงาน เขาขอบคุณเซเวียร์ที่ได้มอบการ์ดขอบคุณที่เขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการ์ดขอบคุณฉบับแรกที่เขาได้รับในช่วงหลายปี

การกล่าวขอบคุณส่งผลยาวนาน คำอธิษฐานและเพลงนมัสการด้วยใจขอบพระคุณของผู้เขียนสดุดีถูกเก็บรักษาไว้ในพระธรรมสดุดี ท่ามกลาง 150 บท พระธรรมสองข้อนี้สะท้อนถึงการขอบพระคุณ “ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์” (สดด.9:1-2)

เราไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าได้จนครบทุกสิ่งอันอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำ แต่เราเริ่มขอบคุณอย่างจริงใจได้ผ่านทางคำอธิษฐาน เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยการนมัสการด้วยใจขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจ้า และตระหนักทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์