หนูเสียงแหลมชื่อ รีพพิชี้พ น่าจะเป็นตัวละครที่กล้าหาญที่สุดในตำนานแห่งนาเนียร์ เขาบุกไปในสงครามกวัดแกว่งดาบเล็กๆ เขาไม่กลัวเมื่อเข้าไปที่เกาะแห่งความมืดกลางทะเล ความลับของความกล้าหาญของรีพพิชี้พคือเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าสู่ดินแดนของอัสลาน “นี่คือความต้องการของหัวใจของข้า” รีพพิชี้พรู้ว่าเขาต้องการอะไรและสิ่งนี้นำเขาไปสู่กษัตริย์ของเขา

บารทิเมอัสเป็นชายตาบอดในเมืองเยรีโค ที่นั่งขอทานอยู่ที่ประจำของเขา เขย่าถ้วยใส่เหรียญเพื่อขอเงิน ขณะที่เขาได้ยินว่าพระเยซูและฝูงชนกำลังมา เขาตะโกนว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” (มก.10:47) ฝูงชนพยายามห้ามเขา แต่บารทิเมอัสไม่หยุด

มาระโกกล่าวว่า “พระเยซูทรงหยุด” (ข้อ 49) ท่ามกลางคนมากมายทรงต้องการฟังบารทิเมอัส และตรัสถามว่า “เจ้าปรารถนาอะไร” (ข้อ 51)

คำตอบชัดเจนและพระเยซูทรงทราบ แต่ดูเหมือนพระองค์เชื่อว่าการให้บารทิเมอัสได้บอกความปรารถนาของเขาเป็นสิ่งมีพลัง บารทิเมอัสตอบว่า “ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้” (ข้อ 51) พระเยซูทำให้บารทิเมอัสได้กลับบ้าน มองเห็นสีสัน ความสวยงามและใบหน้าของเพื่อนเป็นครั้งแรกในชีวิต

ไม่ใช่ว่าความปรารถนาทุกอย่างจะได้รับการตอบสนองเสมอไป (และบางครั้งต้องได้รับการปรับเปลี่ยน) แต่สิ่งสำคัญคือบารทิเมอัสรู้ความปรารถนาของตนและทูลต่อพระเยซู ถ้าสังเกตดูเราจะพบว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเรานำไปสู่พระองค์เสมอ