“พ่อ พ่ออยู่ไหน” ผมกำลังขับรถเข้าบ้านตอนที่ลูกสาวโทรมาหาผมด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนก ผมต้องถึงบ้านตอนหกโมงเย็นเพื่อพาลูกไปซ้อมละครและผมก็ตรงเวลา แต่เสียงของลูกสาวบอกว่าลูกไม่ไว้ใจผม ผมตอบเธอว่า “พ่ออยู่นี่ ทำไมไม่เชื่อใจกันเลย”

ขณะที่พูดอย่างนั้น ผมเกิดคำถามว่า พระบิดาในสวรรค์ได้ถามผมแบบนี้มาแล้วกี่ครั้ง ในช่วงเวลายากลำบาก ผมเองก็ไม่อดทน และไม่เชื่อวางใจว่าพระเจ้าจะรักษาพระสัญญาของพระองค์ ผมจึงร้องว่า “พระบิดา พระองค์อยู่ที่ไหน”

เวลาเครียดและรู้สึกไม่แน่นอน ผมมักสงสัยว่าพระเจ้าทรงดีและสถิตอยู่ด้วยหรือ เป้าหมายที่ทรงมีต่อผมเป็นอย่างไร คนอิสราเอลก็เช่นกัน ในเฉลยธรรมบัญญัติ 31 พวกเขากำลังจะเข้าดินแดนพันธสัญญาโดยรู้ว่าโมเสสซึ่งเป็นผู้นำจะไม่ได้ไปด้วย โมเสสย้ำเตือนว่า “ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย” (ข้อ 8)

พระสัญญาที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ เป็นรากฐานของความเชื่อของเราในปัจจุบัน (มธ.1:23; ฮบ.13:5) ในวิวรณ์ 21:3 ยังขยายความว่า “พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา”

พระเจ้าอยู่ที่ไหน พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนี้กับเรา พร้อมที่จะฟังคำอธิษฐานของเรา