เอ็มม่าวัย 18 ปีแบ่งปันเรื่องพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อในสื่อสังคมออนไลน์แม้มีคนข่มเหงวิจารณ์ความชื่นชมยินดีและความรักยิ่งที่เธอมีต่อพระคริสต์ บางคนวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเธอ บ้างบอกว่าเธอโง่เขลาเพราะอุทิศตนแด่พระเจ้า แม้ถ้อยคำโหดร้ายจะกรีดลึกลงในใจ แต่เอ็มม่าก็ประกาศต่อไปด้วยความเชื่อที่กล้าหาญและด้วยความรักต่อพระเยซูและผู้อื่น บางครั้งเธออดไม่ได้ที่จะเชื่อว่าตัวตนและคุณค่าของเธอเป็นไปตามคำวิจารณ์ เมื่อใดที่รู้สึกอย่างนั้น เธอจะขอให้พระเจ้าช่วย อธิษฐานเผื่อผู้ข่มเหง ใคร่ครวญพระวจนะ และบากบั่นอย่างกล้าหาญและมั่นใจโดยกำลังจากพระวิญญาณ

กิเดโอนเผชิญชาวมีเดียนผู้กดขี่ที่โหดร้าย (วนฉ.6:1-10) แม้พระเจ้าเรียกเขาว่า “บุรุษผู้กล้าหาญ” แต่กิเดโอนก็ต้องต่อสู้กับความสงสัย ข้อจำกัดที่คิดไปเอง และความรู้สึกไม่มั่นคง (ข้อ 11-15) เขาสงสัยในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและคุณสมบัติของตนแต่สุดท้ายเขาก็ยอมจำนนด้วยความเชื่อ

เมื่อเราวางใจพระเจ้า เราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราเป็นความจริง แม้การข่มเหงล่อใจเราให้สงสัยในตัวเอง พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยรักทรงยืนยันว่าทรงสถิตกับเราและทรงต่อสู้แทนเรา ทรงให้ความมั่นใจว่าเราสามารถดำเนินไปดุจนักรบแข็งแกร่งที่สวมเกราะความรักอันสมบูรณ์ของพระองค์ รับการปกป้องโดยพระคุณอันไม่มีสิ้นสุดของพระองค์และปลอดภัยในความจริงที่เชื่อถือได้ของพระองค์