ฉันได้รับต้นไม้ปลูกในบ้านจากเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งดูแลมันมามากกว่า 40 ปี ต้นนี้สูงเท่าฉัน มีใบขนาดใหญ่ออกมาจากลำต้นสูงชะลูดที่แยกเป็น 3 ลำ เมื่อเวลาผ่านไป น้ำหนักของใบทำให้ลำต้นทั้งสามโค้งลงสู่พื้น ฉันต้องเอาไม้ขัดไว้ใต้กระถางเพื่อให้ลำต้นตั้งตรงแล้วนำไปวางไว้ใกล้หน้าต่างเพื่อให้แสงอาทิตย์ช่วยให้ใบชูขึ้นและแก้ไขความผิดรูปผิดร่างของมัน

หลังจากนั้นมาไม่นาน ฉันเห็นต้นไม้แบบเดียวกันในห้องรับรองของบริษัทแห่งหนึ่ง มันโตขึ้นจากก้านผอมยาว สามก้านเช่นกัน แต่ก้านทั้งสามถูกถักเข้าด้วยกันเป็นแกนที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าเดิม มันจึงตั้งตรงได้โดยไม่ต้องช่วยมันเลย

คนสองคนอาจอยู่ใน “กระถาง” เดียวกันมาหลายปี แต่แยกกันโตและได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่พระเจ้าปรารถนาให้พวกเขาได้รับ แต่เมื่อชีวิตของทั้งสองได้รับการถักทอเข้ากับพระเจ้า ก็มั่นคงและใกล้ชิดกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้น “เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้” (ปญจ.4:12)

เช่นเดียวกับต้นไม้ปลูกในบ้าน ชีวิตแต่งงานและมิตรภาพต้องการการบำรุงเลี้ยง การเอาใจใส่สัมพันธภาพเหล่านี้ต้องอาศัยการหลอมรวมฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้พระเจ้าทรงอยู่ที่ศูนย์กลางของจุดเชื่อมที่สำคัญแต่ละจุดพระองค์เป็นแหล่งแห่งความรักและพระคุณที่ไม่มีวันหมด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดซึ่งทำให้เราคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้ได้อย่างมีความสุข