หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุด วู้ดโรว์ วิลสันประธานาธิบดีสหรัฐ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลก แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหลังจากเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างรุนแรงในปี 1919 ภรรยาของเขาคือคนที่จัดการงานของเขาเกือบทั้งหมด เธอพิจารณาว่าประเด็นใดบ้างที่เขาควรรับรู้ นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เชื่อว่าในระยะเวลาสั้นๆ นั้น อีดิธ วิลสันเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ

หากให้เอ่ยชื่อผู้นำคริสตจักรยุคแรก คนส่วนใหญ่คงนึกถึงเปโตร เปาโล และทิโมธีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีข้อยืนยันมากมายว่าเต็มด้วยของประทาน แต่ในโรมบทที่ 16 เปาโลเขียนรายชื่อของคนเกือบสี่สิบคนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันไป มีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ทาส คนยิวและคนต่างชาติ ทุกคนล้วนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของคริสตจักรในด้านต่างๆ

เปาโลไม่ได้จัดให้คนเหล่านี้เป็นสมาชิกลำดับรองของคริสตจักรเลยแม้แต่น้อย เห็นได้ชัดว่าท่านยกย่องคนเหล่านี้อย่างสูงสุด และบรรยายว่าคนเหล่านี้โดดเด่นในหมู่อัครทูต (ข้อ 7) ประชาชนจึงควรชื่นชมงานรับใช้ที่พวกเขาทำเพื่อพระเยซู

หลายคนรู้สึกว่าตัวเองธรรมดาเกินกว่าจะเป็นผู้นำในคริสตจักร แต่ความจริงคือเราแต่ละคนมีของประทานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยกำลังของพระเจ้า จงใช้ของประทานของเราถวายเกียรติแด่พระองค์