ในหนังสือชุดจดหมายรักจากพระเจ้า (Love Letters from God) เกลนิสเนลลิสต์ ชวนให้เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างลึกซึ้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้า หนังสือเด็กเหล่านี้มีข้อความจากพระเจ้าที่เว้นช่องให้เติมชื่อของเด็กต่อจากแต่ละเรื่องในพระคัมภีร์ การให้รับเอาความจริงจากพระคัมภีร์ไว้เป็นส่วนตัว ช่วยให้ผู้อ่านรุ่นเยาว์ของเธอเข้าใจว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่า และได้รับการสอนว่าพระเจ้าทรงต้องการมีความสัมพันธ์กับพวกเขา และตรัสกับบรรดาบุตรที่พระองค์ทรงรักมากผ่านพระวจนะ

ฉันซื้อหนังสือเล่มนี้ให้หลานชายและเขียนชื่อของเขาในช่องว่างตอนต้นของทุกข้อความจากพระเจ้า เขาดีใจมากที่เห็นชื่อตัวเอง และพูดว่า “พระเจ้ารักผมด้วย” น่าชื่นใจที่ได้รู้จักความรักที่มอบให้เป็นส่วนตัวอย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์ของพระผู้สร้างผู้ทรงรักเรา

เมื่อพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ ให้พวกเขาพิจารณาฟ้าสวรรค์ ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงควบคุม “บริวาร” (อสย.40:26) ทรงกำหนดหน้าที่และกำกับดาวแต่ละดวงด้วยความรัก ทำให้ประชากรของพระองค์มั่นใจว่าจะไม่ทรงลืมหรือทอดทิ้งดาวสักดวง…หรือบุตรที่รักของพระองค์สักคน ที่ทรงปั้นแต่งอย่างตั้งใจด้วยความรักไม่สิ้นสุด

เมื่อเราชื่นชมยินดีในพระสัญญาอันอบอุ่นของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และในความรักที่ประกาศก้องในพระคัมภีร์ เราใส่ชื่อของเราลงไปได้ เราสามารถวางใจและป่าวร้องด้วยความยินดีเหมือนเด็กว่า “พระเจ้ารักฉันด้วย”