แมรี่ลีเป็นฉลามขาวยาว 4.8 เมตร หนัก 1,587 กิโลกรัม นักสมุทรศาสตร์ติดตามพฤติกรรมของมัน แถบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในปี 2012 ดาวเทียมจะรับสัญญาณจากเครื่องส่งที่ติดกับครีบกระโดงเมื่อมันขึ้นมาบนผิวน้ำ ทั้งนักวิจัยตลอดจนนักโต้คลื่นสังเกตการเคลื่อนไหวไปมาตามชายฝั่งของแมรี่ลี ทางออนไลน์ตลอด 5 ปี มันถูกติดตามเป็นระยะทางเกือบ 64,373 กิโลเมตร จนวันหนึ่งสัญญาณหายไป อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ในเครื่องส่งสัญญาณเสื่อม

ความรู้และเทคโนโลยีของมนุษย์ไปได้เพียงแค่นั้น ผู้ “ติดตาม” แมรี่ลีตามต่อไปไม่ได้อีก แต่คุณและผมไม่อาจหลบเลี่ยงจากการเฝ้าดูของพระเจ้าตลอดทุกช่วงเวลาในชีวิต ดาวิดอธิษฐานว่า “ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตาย พระองค์ทรงสถิตที่นั่น” (สดด.139:7-8) ท่านอุทานว่า “ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์” (ข้อ 6)

พระเจ้าทรงเลือกที่จะรู้จักเราเพราะพระองค์ทรงรักเรา ทรงห่วงใยไม่เพียงแต่สังเกตชีวิตเรา แต่ทรงเข้ามาและสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ ทรงเข้าใกล้เราผ่านทางชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เพื่อเราจะรู้จักพระองค์ได้ และรักพระองค์ไปตลอดนิรันดร์ เราไม่มีวันไปไกลเกินกว่าที่ความรักของพระเจ้าจะเอื้อมถึง