ครั้งแรกที่ค้างคาวรุกรานบ้านของเรา เราบังเอิญไล่มันไป แต่หลังจากที่พวกมันมาเยี่ยมยามวิกาลครั้งที่สอง ผมไปหาอ่านเกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กเหล่านี้ และพบว่าพวกมันมาเยี่ยมเยียนมนุษย์ได้โดยไม่ต้องมีรูกว้างใหญ่เลย อันที่จริง ถ้าพวกมันเจอช่องที่เล็กเท่าเหรียญมันก็จะพาตัวเองเข้ามา

ดังนั้นผมจึงคว้าปืนกาวและออกปฏิบัติภารกิจ ผมเดินรอบบ้านและอุดช่องเล็กๆ ทุกช่องที่เจอ

ในเพลงซาโลมอน 2:15 ซาโลมอนกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน่ารำคาญอีกชนิดหนึ่ง ท่านเขียนถึงอันตรายของ “สุนัขจิ้งจอกตัวเล็ก” ที่สามารถ “ทำลายสวนองุ่น” ซึ่งเล็งถึงสิ่งที่คุกคามและทำลายความสัมพันธ์ ผมไม่ได้กำลังโต้แย้งผู้ที่รักค้างคาวหรือสุนัขจิ้งจอก แต่การป้องกันค้างคาวไม่ให้เข้าบ้าน หรือกันสุนัขจิ้งจอกไม่ให้เข้าสวนองุ่นก็คล้ายกับการจัดการกับความบาปในชีวิตของเรา (อฟ.5:3) โดยพระคุณพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในเรา เพื่อเราจะไม่ต้อง “ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (รม.8:4) โดยฤทธิ์พระวิญญาณเราสามารถต่อต้านการล่อลวงของบาปได้

สรรเสริญพระเจ้าที่ในพระคริสต์ ตอนนี้เราจึงเป็น “ความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า” และสามารถดำเนินชีวิตเป็นที่ “ชอบพระทัย” พระองค์ (อฟ.5:8-10) พระวิญญาณจะช่วยเราจับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเหล่านั้น