ผมได้รับแรงบันดาลใจจากเพลง “ใช้ชีวิตเหมือนคุณกำลังจะตาย” ของทิม แมคกรอว์ นักร้องเพลงคันทรี่ เพลงนี้พูดถึง “สิ่งที่อยากทำก่อนตาย” อันน่าตื่นเต้นหลายอย่างที่ชายคนหนึ่งทำ หลังจากได้รับข่าวร้ายเรื่องสุขภาพเขายังเลือกที่จะรักและให้อภัยคนอื่นมากขึ้น พูดกับคนอื่นอย่างอ่อนโยนขึ้น เพลงนี้แนะให้เราใช้ชีวิตให้ดี ราวกับรู้ว่าชีวิตกำลังจะจบลงในไม่ช้า

เพลงนี้เตือนว่าเรามีเวลาจำกัด สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ผัดผ่อนสิ่งที่ทำได้วันนี้ไปทำวันพรุ่งนี้แทน เพราะวันหนึ่งเราจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีก เรื่องนี้ยิ่งเร่งด่วนเป็นพิเศษสำหรับผู้เชื่อพระเยซูที่เชื่อว่าพระองค์อาจเสด็จกลับมาเมื่อไรก็ได้ (อาจเป็นตอนที่คุณอ่านประโยคนี้อยู่) พระเยซูเตือนให้เราเตรียมพร้อม ไม่ใช้ชีวิตเหมือนหญิงพรหมจารี “โง่” ที่ไม่เตรียมพร้อมเมื่อเจ้าบ่าวกลับมา (มธ.25:6-10)

แต่เพลงของแมคกรอว์ไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมด พวกเราที่รักพระเยซูจะมีวันพรุ่งนี้อยู่เสมอ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย” (ยน.11:25-26) ชีวิตของเราในพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด

ดังนั้น อย่าใช้ชีวิตเหมือนกำลังจะตาย เพราะคุณไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่ให้ใช้ชีวิตเหมือนว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จมา เพราะว่าพระองค์กำลังเสด็จมา