บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งจ้างฉันหลังจบมหาวิทยาลัยทั้งที่ฉันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยและแทบไม่มีความรู้ด้านธุรกิจ ระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์ตำแหน่งแรกเข้า ฉันได้รู้ว่าบริษัทไม่ได้เน้นที่ประสบการณ์การทำงาน แต่คุณสมบัติส่วนตัวเช่นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การใช้วิจารณญาณอย่างถูกต้องและการทำงานเป็นทีมได้ดีเป็นสิ่งสำคัญกว่า บริษัทพิจารณาแล้วว่าสามารถสอนทักษะที่จำเป็นให้พนักงานใหม่ได้ ตราบใดที่พวกเขาเป็นคนแบบที่บริษัทต้องการ

โนอาห์ไม่ได้มีประวัติการทำงานเหมาะกับตำแหน่งงานสร้างเรือ ท่านไม่ได้เป็นนักต่อเรือหรือแม้แต่ช่างไม้ โนอาห์เป็นชาวนา คุ้นเคยกับเสื้อเปื้อนดินและมือจับคันไถ แต่เมื่อพระเจ้าตัดสินพระทัยจัดการกับความบาปในโลกขณะนั้น โนอาห์โดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะ “โนอาห์ดำเนินกับพระเจ้า” (ปฐก.6:9) พระเจ้าให้คุณค่ากับหัวใจที่รับการสอนได้ของโนอาห์ เป็นความเข้มแข็งในการต่อต้านความเสื่อมทรามรอบตัวและเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง

เมื่อโอกาสรับใช้พระเจ้ามาถึง เราอาจรู้สึกว่าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอขอบพระคุณที่พระเจ้าไม่ทรงมองที่ทักษะความสามารถของเราเสมอไป พระองค์เห็นความสำคัญของคุณลักษณะของเรา ความรักที่เรามีต่อพระองค์และความเต็มใจที่จะไว้วางใจพระองค์ เมื่อคุณลักษณะเหล่านี้เติบโตขึ้นในเราโดยองค์พระวิญญาณ พระองค์สามารถใช้เราได้ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่เพื่อให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในโลกนี้