คริสตจักรของเราเผชิญความสูญเสียอันเศร้าสลดเมื่อพอล ผู้รับใช้ด้านนมัสการที่มีของประทานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเรือในวัย 31 ปี พอลกับภรรยาชื่อดูรอนด้าคุ้นเคยกับการสูญเสียเพราะพวกเขาต้องฝังศพลูกหลายคนที่เสียชีวิตไปก่อนครบกำหนดคลอด ตอนนี้จะมีหลุมฝังศพเพิ่มข้างหลุมเล็กๆ ของลูกๆ วิกฤตร้ายแรงที่ครอบครัวนี้ต้องเผชิญทำให้คนที่รักพวกเขาตกใจเหมือนถูกชกที่ศีรษะ

กษัตริย์ดาวิดก็คุ้นเคยกับวิกฤตส่วนตัวและของครอบครัวดี ในสดุดี 3 พระองค์รู้สึกเหนื่อยใจเพราะการกบฏของอับซาโลมบุตรชาย แทนที่จะอยู่เพื่อต่อสู้ พระองค์เลือกที่จะหนีจากบ้านและบัลลังก์ (2 ซมอ.15:13-23) แม้ “หลายคน” จะถือว่าพระเจ้าทอดทิ้งดาวิด (สดด.3:2) แต่ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้อง (ข้อ 3) และทรงร้องทูลพระเจ้าตามนั้น (ข้อ 4) ดูรอนด้าก็เช่นกัน ท่ามกลางความเศร้าโศกของเธอ เมื่อคนนับร้อยมาไว้อาลัยให้กับสามี เธอเปล่งเสียงอ่อนโยนร้องเพลงที่สำแดงถึงความเชื่อมั่นในพระเจ้า

เมื่อผลการตรวจโรคส่อเค้าไม่ดี เมื่อความกดดันทางการเงินไม่ลดลง เมื่อความพยายามคืนดีล้มเหลว เมื่อความตายพรากคนที่เรารักไป ขอให้เราได้รับการเสริมกำลังจนพูดได้เช่นกันว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้” (ข้อ 3)