ภาพยนตร์เรื่องเปาโล อัครทูตของพระคริสต์ กล่าวอย่างจริงจังถึงการข่มเหงที่เกิดกับคริสตจักรยุคแรก แม้แต่ตัวละครรองๆ ก็ยังทำให้เห็นว่าการติดตามพระเยซูอันตรายเพียงใด ดูได้จากรายชื่อบทบาทตอนท้ายเรื่องที่มีดังนี้ หญิงที่ถูกทุบตี ชายที่ถูกทุบตี คริสเตียนที่ตกเป็นเหยื่อคนที่ 1, 2 และ 3

การประกาศตัวว่าเชื่อพระคริสต์มักต้องแลกด้วยสิ่งสูงค่า มีหลายแห่งในโลกเราที่การติดตามพระเยซูก็ยังคงเป็นอันตราย คนมากมายในคริสตจักรยังคงถูกข่มเหงในปัจจุบัน แต่เราบางคนอาจรู้สึก “ถูกข่มเหง” ในเรื่องเล็กน้อย คือรู้สึกเจ็บใจเมื่อถูกล้อเลียนเพราะความเชื่อ หรือคิดว่าตนไม่ได้เลื่อนขั้นในที่ทำงานเพราะความเชื่อของตน

การเสียสละสถานะทางสังคมกับการเสียสละชีวิตแตกต่างกันมาก แท้ที่จริงแล้ว การสนใจแต่ตัวเอง ความมั่นคงและการยอมรับทางสังคมคือแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มาโดยตลอด ดูจากผู้ที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูในยุคแรก ยอห์นบันทึกว่า แม้ก่อนพระเยซูถูกตรึงไม่กี่วัน คนอิสราเอลส่วนมากก็ยังปฏิเสธพระองค์ (ยน.12:37) แต่ “ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธา”(ข้อ 42) อย่างไรก็ดี “เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผย…เพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้า” (ข้อ 42-43)

ทุกวันนี้ เรายังคงเผชิญสังคมที่กดดัน (รุนแรงขึ้น) ให้เราเก็บความเชื่อของเราไว้เงียบๆ กระนั้น ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใด ให้เราร่วมยืนหยัดในฐานะผู้แสวงหาคำยกย่องจากพระเจ้ามากกว่าคำยกย่องจากมนุษย์