ในหนังสือพิศวงในความสุข (Surprised by Joy) ซี.เอส.ลูอิส เล่าว่าท่านเป็นคริสเตียนเมื่ออายุ 33 ปี หลังจาก “ต่อสู้ ขัดขืน คับแค้นใจ และหาทางหนีทุกทางที่เป็นไปได้” กระนั้น แม้ว่าท่านจะต่อต้าน มีข้อบกพร่อง และเผชิญอุปสรรค แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนท่านให้เป็นผู้ปกป้องความเชื่อที่กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ ลูอิสประกาศความจริงและความรักของพระเจ้าผ่านบทความและนิยายที่ทรงพลังซึ่งยังมีผู้อ่าน ศึกษา และกล่าวถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปกว่า 55 ปีแล้ว ชีวิตของท่านสำแดงถึงความเชื่อของท่านที่ว่า ไม่มีใคร “แก่เกินกว่าจะตั้งเป้าหมายหรือมีความฝันใหม่ๆ”

ขณะที่เราวางแผนและทำตามความฝัน พระเจ้าสามารถชำระแรงจูงใจและทำให้เรามีกำลังเพื่อมอบทุกสิ่งที่เราทำถวายแด่พระองค์ (สภษ.16:1-3) ตั้งแต่งานธรรมดาที่สุดไปจนถึงงานที่ท้าทายที่สุด เราสามารถมีชีวิตเพื่อพระสิริขององค์พระผู้สร้างผู้ทรงฤทธิ์ ผู้ “ทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมัน” (ข้อ 4) ทุกการกระทำทุกคำพูด และทุกความคิด เป็นการนมัสการจากใจจริงได้ คือเป็นของขวัญที่เราตั้งใจทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ขณะที่ทรงเฝ้าดูเรา (ข้อ 7)

พระเจ้าไม่ถูกจำกัดโดยข้อจำกัด จุดอ่อน ความพอใจง่ายๆ หรือความมักน้อยของเรา เมื่อเราเลือกที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์ อุทิศและพึ่งพาพระองค์ สิ่งใดก็ตามที่เราทำย่อมสำเร็จได้โดยพระองค์ เพื่อพระองค์ และเพราะพระองค์เท่านั้น