มหาวิหารนอทเทอร์ดัมในกรุงปารีสเป็นสิ่งก่อสร้างที่โอ่อ่าอลังการ เป็นสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา หน้าต่างกระจกสีรวมถึงการตกแต่งภายในงดงามอย่างน่าตื่นตะลึง แต่หลังจากที่วิหารหลังนี้ตั้งตระหง่านในกรุงปารีสมาหลายศตวรรษ จำเป็นต้องมีการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเพลิงไหม้เผาผลาญสร้างความเสียหายแก่อาคารเก่าแก่งดงามหลังนี้

มีการเรี่ยรายเงินมากกว่าพันล้านดอลล่าร์เพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคารหลังนี้ โครงสร้างที่เป็นหินต้องได้รับการเสริมให้แข็งแรง ต้องมีการซ่อมแซมภายในอาคารและโบราณวัตถุล้ำค่า ความพยายามบูรณะครั้งนี้สมค่าสมราคา เพราะมหาวิหารเก่าแก่หลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังสำหรับผู้คนมากมาย

ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนวิหารเก่าแก่หลังนี้ ที่จะค่อยๆ ทรุดโทรมลง แต่อัครทูตเปาโลบอกว่า ข่าวดีคือ แม้ร่างกายของเราจะสูญเสียความเยาว์วัยไปทีละน้อย แต่แก่นแท้ของตัวเรา คือจิตวิญญาณ สามารถได้รับพลังใหม่และเติบโตได้ตลอดเวลา (2 คร.4:16)

ขณะที่เรามีเป้าหมายว่าจะ “ทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์” (5:9) จงพึ่งพาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มและเปลี่ยนแปลงเรา (3:18; อฟ.5:18) การเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องไม่มีวันหยุด ไม่ว่าร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร