ผมบังเอิญได้ชมวีดีโอของแฟลนเนอรี่ โอ คอนเนล วัย 6 ขวบที่ฟาร์มของครอบครัวในปี 1932 ซึ่งถ่ายทำโดยนักข่าวชาวอังกฤษ แฟลนเนอรี่ เป็นนักเขียนที่ได้รับการยกย่องในเวลาต่อมา เธอเป็นที่สนใจของคณะถ่ายทำเพราะเธอสอนไก่ให้เดินถอยหลัง นอกเหนือจากสิ่งแปลกใหม่ที่เธอทำแล้ว ผมคิดว่าภาพประวัติศาสตร์สั้นๆ นี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมาก แฟลนเนอรี่ผู้เฉียบแหลมทางวรรณกรรมและมีความเชื่อเข้มแข็งได้ใช้เวลา 39 ปีเดินถอยหลังคือคิดและเขียนแนวทวนกระแสสังคม สำนักพิมพ์และผู้อ่านต่างประหลาดใจกับแนวคิดของเธอที่มาจากพระคัมภีร์ซึ่งสวนทางกับมุมมองด้านศาสนาที่พวกเขาคาดหมาย

ชีวิตที่สวนทางกับค่านิยมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ที่เลียนแบบพระเยซู พระธรรมฟีลิปปีบอกเราว่า พระเยซูผู้ “ทรงสภาพ” ของพระเจ้ามิได้ทรงทำสิ่งที่พวกเราคาดคิด (2:6) พระองค์มิได้ใช้ฤทธิ์อำนาจ “เพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง” แต่ “ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาส” (ข้อ 6-7) พระคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือสิ่งทรงสร้าง ได้ยอมสละชีวิตเพราะเห็นแก่ความรัก พระองค์มิได้ยึดมั่นในศักดิ์ศรีแต่ทรงยอมถ่อมใจ พระองค์มิได้ยึดติดอำนาจแต่ทรงยอมสละการควบคุม จริงๆ แล้วพระเยซูทรงเดินถอยหลัง คือสวนทางกับวิถีแห่งโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการบังคับขู่เข็ญ

พระวจนะบอกให้เราทำแบบเดียวกัน (ข้อ 5) คือเป็นเหมือนพระเยซูที่รับใช้แทนที่จะควบคุม ถ่อมใจแทนที่จะโอ้อวด ให้มากกว่ารับ ด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซู เราจะเดินถอยหลัง