ที่ร้านจักรยานมือสองเพื่อการกุศลใกล้บ้านเรา มีอาสาสมัครมาซ่อมจักรยานเก่าแล้วบริจาคให้เด็กผู้ยากไร้ เออร์นี่ คลาร์กผู้ก่อตั้งได้บริจาคจักรยานให้คนยากจน ทั้งคนไร้บ้าน ผู้พิการ และทหารผ่านศึก จักรยานได้กลับมาเป็นประโยชน์ และผู้ที่รับจักรยานก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ อดีตทหารคนหนึ่งขี่จักรยานที่ได้รับไปสัมภาษณ์งาน

การให้โอกาส เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ โดยเฉพาะโอกาสจากพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะมีคาห์สรรเสริญพระคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลติดสินบน หลอกลวงและทำบาปอันน่ารังเกียจ มีคาห์คร่ำครวญว่า “ธรรมิกชนสูญหายไปจากโลก จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์สักคนก็ไม่มี” (มค.7:2)

มีคาห์รู้ว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ทำผิดอย่างสมควร แต่ด้วยความรักพระเจ้าจะให้โอกาสแก่ผู้ที่กลับใจ มีคาห์สำนึกในความรักนี้ และทูลถามว่า “ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ และทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์” (ข้อ 18)

เราเองก็ชื่นชมยินดีได้ที่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรา หากเราทูลขอการยกโทษบาปของเรา ดังที่มีคาห์กล่าวถึงพระเจ้าไว้ว่า “พระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายอีก พระองค์จะทรงเหยียบความผิดของเราไว้ พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเราลงไปในที่ลึกของทะเล” (ข้อ 19) ความรักของพระเจ้าให้โอกาสอีกครั้งแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์