ผมค้นพบ “เคล็ดลับ” เพราะหลานเอาตุ๊กตากระต่ายมาวางผิงให้อุ่นบนกระจกหน้าเตาผิง ขนตุ๊กตาละลายเป็นรอยดูไม่สวยเลย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกกันไฟมีเคล็ดลับที่ทำให้กระจกกลับดูเหมือนใหม่ และตอนนี้เราไม่ให้เด็กๆ เอาตุ๊กตามาใกล้เตาผิงอีก

ผมพูดถึงเคล็ดลับ เพราะบางครั้งพระวจนะก็เป็นแหล่งรวมเคล็ดลับทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จริงอยู่ที่พระคัมภีร์มีคำสอนมากมายเรื่องการใช้ชีวิตใหม่ที่ถวายเกียรติพระเจ้า แต่พระคัมภีร์มีวัตถุประสงค์อื่นอีก พระวจนะได้จัดเตรียมทางออกให้กับความต้องการที่จำเป็นที่สุดของมนุษย์ นั่นคือการช่วยกู้จากบาปและไม่ต้องถูกแยกจากพระเจ้านิรันดร์

ตั้งแต่คำสัญญาเรื่องความรอดในปฐมกาล 3:15 ไปถึงเรื่องความหวังในท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วว.21:1-2) พระคัมภีร์ได้อธิบายว่าพระเจ้ามีแผนการช่วยกู้เราจากบาป ให้เราได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้า เรื่องราวและคำสอนทุกข้อที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในพระคัมภีร์ล้วนชี้ให้เราเห็นพระเยซูผู้เดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราได้

เมื่อเราเปิดพระคัมภีร์ ให้ระลึกเสมอว่าเรากำลังมองหาพระเยซู การทรงช่วยกู้ของพระองค์ และการดำเนินชีวิตในฐานะลูกของพระองค์ พระองค์ ทรงจัดเตรียมทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องไว้แล้ว