เสียงดนตรีเต็มห้องนมัสการ ศิลปินตาบอดสีชื่อ แลนซ์ บราวน์ขึ้นเวทีเขายืนอยู่หน้าผ้าใบสีขาวผืนใหญ่ จุ่มพู่กันลงในหมึกสีดำ เขาวาดกางเขนอย่างคล่องแคล่ว เขาวาดเส้นลงจนกลายเป็นภาพการตรึงกางเขนและฟื้นพระชนม์ของพระคริสต์ เขาทาพื้นที่ส่วนใหญ่ด้วยสีดำและเติมสีน้ำเงินและขาวให้กลายเป็นภาพแนวนามธรรมเสร็จในเวลาไม่ถึงหกนาที เขากลับหัวรูปภาพ ทำให้เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ คือ พระพักตร์พระเยซูซึ่งเปี่ยมด้วยเมตตา

บราวน์เคยลังเลเมื่อเพื่อนแนะให้วาดรูปในช่วงนมัสการ แต่เดี๋ยวนี้เขาไปทั่วโลกเพื่อนำผู้คนให้นมัสการ โดยเขาวาดภาพและแบ่งปันเรื่องราวพระคริสต์

อัครสาวกเปาโลย้ำถึงคุณค่าและวัตถุประสงค์ของของประทานอันหลากหลายที่พระเจ้าประทานให้คนของพระองค์ ทุกคนในครอบครัวของพระองค์ได้รับของประทานเพื่อให้ถวายเกียรติพระเจ้าและเสริมสร้างผู้อื่นในความรัก (รม.12:3-5) เปาโลหนุนใจเราให้ค้นหาและใช้ของประทานเพื่อช่วยและนำผู้อื่นเข้าหาพระเยซู แล้วรับใช้อย่างขันแข็งและชื่นชมยินดี (ข้อ 6-8)

พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายวิญญาณ ทักษะ ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ให้เราได้รับใช้ด้วยเต็มใจ ไม่ว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง เราฉลองการสร้างสรรค์ของพระองค์โดยให้พระองค์ใช้ลักษณะเฉพาะตัวของเรา ประกาศข่าวประเสริฐและเสริมสร้างผู้เชื่อขึ้นในความรัก