ครั้งแรกที่เราเห็นสายน้ำหลังบ้าน มันเป็นแค่ทางน้ำเล็กๆ ที่ลัดเลาะผ่านก้อนหินในช่วงหน้าร้อน เราพาดแผ่นไม้เพื่อใช้เป็นสะพานข้าม หลายเดือนต่อมา ฝนตกหนักหลายวันติดกัน ทางน้ำเล็กๆ ขยายเป็นแม่น้ำไหลเชี่ยวลึก 1.2 เมตร กว้าง 3 เมตร กระแสน้ำเชี่ยวพัดเอาแผ่นไม้ลอยไปไกลหลายเมตร

กระแสน้ำไหลเชี่ยวสามารถพัดพาเกือบทุกอย่างที่ขวางทางอยู่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่กระแสน้ำหรือพลังที่ล้างผลาญใดๆ ไม่อาจทำลายได้ นั่นคือ ความรัก “น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้ หรืออุทกธารทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้สำลักตายเสียได้” (พซม.8:7) ความรุนแรงและพลังอันแน่วแน่ของความรักมักปรากฏในความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว แต่กลับมีเต็มเปี่ยมเฉพาะในความรักที่พระเจ้ามีต่อคนของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตร

เมื่อสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงและเป็นที่พึ่งพาได้พังลง ความผิดหวังของเราอาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ที่มีต่อความรักที่พระเจ้ารักเรา ความรักของพระองค์สูงกว่า ลึกกว่า มั่นคงกว่า และยาวนานกว่าสิ่งอื่นใดในโลก ไม่ว่าเรากำลังเผชิญอะไร เรามีพระองค์ทรงอยู่ข้างเรา พยุงเราและช่วยเราให้ผ่านพ้น และย้ำเตือนเราว่าเราเป็นที่รัก