บ้านของคนเก็บขยะตั้งอยู่บนถนนสูงชันในย่านโบโกตาที่เสื่อมโทรมไม่มีอะไรดูพิเศษ แต่บ้านอิฐธรรมดาในเมืองหลวงของโคลัมเบีย หลังนี้เป็นห้องสมุดที่ไม่คิดค่าบริการ ซึ่งมีหนังสือ 25,000 เล่ม เป็นหนังสือที่มีคนทิ้ง แล้วโฮเซ่อัลเบอร์โต วูเกียเร รวบรวมมาแบ่งปันให้เด็กยากจนในชุมชนของเขา

เด็กในชุมชนที่มาบ้านหลังนี้ใน “ชั่วโมงห้องสมุด” วันสุดสัปดาห์ เข้าออกทุกห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือ เด็กๆ รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านของคุณลุงโฮเซ่ แต่เป็นคลังสมบัติล้ำค่า

ผู้ติดตามพระคริสต์ก็เช่นกัน เราถูกปั้นจากดินที่ด้อยค่า มีรอยร้าวและแตกง่าย แต่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นบ้านของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานกำลังและช่วยเราให้ส่งต่อข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ไปถึงโลกที่เจ็บปวดและแตกสลาย ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนธรรมดาที่บอบบาง

“เรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 คร.4:7) อัครสาวกเปาโลบอกผู้เชื่อที่เมืองโครินธ์ว่าพวกเขามาจากต่างที่ จึงจะถูกทดลองให้ “ประกาศตัวเราเอง” (ข้อ 5)

แทนที่จะทำอย่างนั้น เปาโลให้เราประกาศถึงพระองค์ผู้สูงส่ง ซึ่งสถิตในชีวิตของเรา พระองค์และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตธรรมดาของเราให้เป็นคลังสมบัติอันล้ำค่า