ผมไม่มีวันลืมตอนที่ผมพาว่าที่ภรรยาไปพบครอบครัวของผม พี่สองคนถามเธอด้วยตาเป็นประกายว่า “เห็นอะไรในตัวผู้ชายคนนี้” เธอ ยิ้มและตอบให้พวกเขามั่นใจว่า โดยพระคุณพระเจ้า ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายที่เธอรัก

ผมชอบคำตอบที่ชาญฉลาดนั้น เพราะยังสะท้อนให้เห็นว่า ในพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็นมากกว่าอดีตของเรา ในกิจการ 9 พระองค์สั่งให้อานาเนียไปรักษาเซาโลซึ่งเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนและพระเจ้าทำให้เขาตาบอด อานาเนียประหลาดใจที่ได้รับมอบงานนี้ กล่าวว่าเซาโลรวบรวมผู้เชื่อพระเยซูให้มาเพื่อจะข่มเหงและฆ่า พระเจ้าบอกอานาเนียว่าไม่ต้องสนใจอดีตของเซาโล แต่ให้สนใจว่าท่านกำลังจะเป็นอย่างไร ท่านเป็นนักประกาศที่จะนำข่าวประเสริฐไปยังทุกประเทศที่ท่านรู้จัก รวมทั้งคนต่างชาติ (คนที่ไม่ใช่คนยิว) และกษัตริย์ (ข้อ 15) อานาเนียมองเห็นเซาโลเป็นฟาริสีและผู้ข่มเหง แต่พระเจ้ามองเห็นเปาโลเป็นอัครทูตและนักประกาศ

บางครั้งเราได้แต่มองตัวเองเป็นคนที่เราเคยเป็น คือทั้งล้มเหลวและมีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้ามองเราเป็นคนใหม่ ไม่ใช่คนที่เราเคยเป็น แต่มองคนที่เราเป็นในพระคริสต์ตอนนี้ และตัวเราในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โอ พระเจ้า ขอทรงสอนเราให้มองตัวเราและผู้อื่นเช่นนั้น