การสำแดงตัวตนแท้คืออะไร นั่นคือคำถามใหญ่ที่มีคำตอบในหนังสือเด็กเล่มเล็กๆ ชื่อกระต่ายกำมะหยี่เทียม ซึ่งเป็นเรื่องราวของของเล่นในสถานเลี้ยงเด็กกับการเดินทางของกระต่ายกำมะหยี่ตัวหนึ่ง ที่จะได้กลายเป็นกระต่ายจริงเมื่อมีเด็กคนหนึ่งรักมัน ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งคือม้าล้อลากทำด้วยหนังซึ่งสูงอายุและฉลาด มัน “ได้เห็นของเล่นที่มีกลไกรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่มาแล้วก็โอ้อวดและคุยโว แล้วค่อยๆ พังและจากไป” ของเล่นเหล่านั้นมีหน้าตาและเสียงน่าประทับใจ แต่การโอ้อวดของพวกมันในที่สุดแล้วไม่มีความหมายใดๆ เมื่อพูดถึงแง่ของความรัก

การโอ้อวดดูดีในตอนเริ่มต้น แต่ในที่สุดก็จะค่อยจางหายไป เยเรมีย์กล่าวว่ามีสามสิ่งที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนคือ สติปัญญา ความเข้มแข็ง ความมั่งคั่ง (ยรม.9:23) ผู้เผยพระวจนะสูงอายุ และมีปัญญาผู้นี้มีชีวิตยาวนานมากพอที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ และท่านโต้แย้งคำโอ้อวดด้วยความจริงของพระเจ้าว่า “แต่ให้ผู้อวดอวดในสิ่งนี้ คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระเจ้า” (ข้อ 24)

ขอให้เราที่เป็นลูก โอ้อวดเรื่องพระเจ้าพระบิดาผู้ประเสริฐ ในเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่มากของพระองค์ที่ได้รับการเปิดเผยไว้ เป็นหนทางอันดีเลิศที่จะช่วยให้เราสำแดงตัวตนแท้จริงได้มากยิ่งขึ้น