โอเวน ลูกชายอายุหกขวบตื่นเต้นที่ได้เกมกระดานชุดใหม่ แต่หลังจากอ่านกติกาอยู่ครึ่งชั่วโมง เขาก็เริ่มหัวเสียเพราะไม่เข้าใจ จนกระทั่งเพื่อนที่รู้วิธีเล่นมาหาที่บ้าน โอเวนจึงได้สนุกกับของขวัญที่ได้รับ

เมื่อนั่งมองพวกเขาเล่น ฉันคิดได้ว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่จะง่ายขึ้นมาก ถ้าได้ครูที่มีประสบการณ์ ขณะที่เราเรียนรู้ การอ่านคำแนะนำช่วยได้บ้าง แต่การมีเพื่อนสาธิตให้ดูย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

อัครทูตเปาโลเข้าใจเรื่องนี้เช่นกัน ท่านเขียนถึงทิตัสว่า ทิตัสสามารถช่วยคริสตจักรให้เติบโตขึ้นในความเชื่อได้ โดยเน้นคุณค่าของผู้เชื่อซึ่งมีประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่างด้านความเชื่อได้ การสอน “คำสอนอันมีหลัก” เป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่เพียงแค่สอนเท่านั้น ต้องแสดงออกในการใช้ชีวิตด้วย เปาโลบอกว่าชายและหญิงสูงอายุควรมีสติสัมปชัญญะ มีความเมตตาและความรัก (ทต.2:2-5) “ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง” (ข้อ 7)

ฉันรู้สึกขอบคุณคำสอนอันมีหลัก แต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณหลาย ๆคนที่สอนโดยการลงมือปฏิบัติ คนเหล่านี้ได้สำแดงให้ฉันเห็นโดยการดำเนินชีวิตอย่างสาวกของพระคริสต์ และทำให้ฉันมองเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยว่าฉันจะเป็นสาวกพระคริสต์ได้อย่างไร