เสน่ห์อย่างหนึ่งของฟุตบอลอังกฤษก็คือ เพลงประจำทีมที่แฟนบอลร้องในช่วงต้นของการแข่งขัน มีทั้งเพลงสนุก (เพลง “แกลด ออล โอเวอร์”) เพลงแปลกๆ (เพลง “แอม ฟอร์เอเวอร์ โบลวิ่ง บับเบิ้ล”) และเพลงที่น่าประหลาดใจ เช่น สโมสรจากเวสต์บรอมวิชอัลเบี้ยน ใช้สดุดี 23 เป็นเพลงประจำสโมสร ถ้อยคำในสดุดีบทนี้ปรากฏอยู่หน้าอาคารในสนามกีฬาของทีม ประกาศให้ทุกคนที่มาดูทีม “เวสต์ โบรม แบ็กกิส” ได้รู้ถึงการดูแลเอาใจใส่ของพระผู้เลี้ยงผู้แสนดี ผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุด

ดาวิดกล่าวถ้อยคำอมตะไว้ในสดุดี 23 ว่า“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ” (ข้อ 1) มัทธิวผู้เขียนพระกิตติคุณบอกว่า “และเมื่อพระ[เยซู]ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง (มธ.9:36) และในยอห์น 10 พระเยซูประกาศความรักห่วงใยที่ทรงมีต่อมนุษย์ผู้เป็นเช่น “ฝูงแกะ” ในสมัยของพระองค์ว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี” และ “ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ’’ (ข้อ 11) พระเมตตาทำให้พระเยซูเข้าหาฝูงชน ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน และในที่สุดสละชีวิตเพื่อพวกเขา (และเรา)

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ” ไม่ได้เป็นเพียงเนื้อเพลงโบราณหรือคำคม แต่เป็นการประกาศด้วยมั่นใจถึงการได้เป็นคนที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่รู้จักและทรงรัก ทั้งยังได้รับการช่วยกู้จากพระบุตรด้วย