สตีเฟน แคสส์ บรรณาธิการนิตยสาร ดิสคัพเวอร์ ตั้งใจสืบหาว่ามีสิ่งใดบ้างที่เขามองไม่เห็นแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ขณะที่เดินมุ่งหน้าไปสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้ เขาคิดว่า “ถ้าผมมองเห็นคลื่นวิทยุได้ ยอดตึกเอ็มไพร์สเตท [ซึ่งเต็มไปด้วยเสาอากาศวิทยุและโทรทัศน์] คงสว่างวาบเหมือนเปลวไฟหลากสีที่ส่องสว่างไปทั้งเมือง” เขาตระหนักว่ารอบตัวเต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และอื่นๆ ที่เขามองไม่เห็น

เช้าวันหนึ่ง คนรับใช้ของเอลีชาได้รู้จักความเป็นจริงแบบหนึ่งที่เขามองไม่เห็น คือโลกฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีใครมองเห็น เขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกับเจ้านายตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพซีเรีย มีทหารขี่ม้าศึกที่แข็งแรงเต็มไปหมด (2 พกษ.6:15) คนใช้กลัว แต่เอลีชามั่นใจเพราะท่านเห็นกองทัพทูตสวรรค์ที่ล้อมรอบพวกเขาอยู่ จึงพูดว่า “ฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา” (ข้อ 16) แล้วท่านก็ทูลขอให้พระเจ้าเปิดตาคนรับใช้ด้วย เพื่อให้เขาได้เห็นว่าพระเจ้าทรงล้อมศัตรูของพวกเขาไว้และพระองค์ทรงควบคุมอยู่ (ข้อ 17)

คุณรู้สึกถูกข่มและไร้ที่พึ่งอยู่หรือไม่ จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่และทรงต่อสู้เพื่อคุณ “จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน” (สดด.91:11)