ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เมื่อผลตรวจชิ้นเนื้อชี้ว่าพี่สาวคนโตของฉันเป็นมะเร็ง ฉันบอกเพื่อนๆ ว่า “ฉันต้องใช้เวลากับแคโรลินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้” บางคนบอกว่าฉันตื่นตระหนกมากเกินเหตุ แต่สิบเดือนต่อมาแคโรลินก็จากไป แม้ฉันจะได้ใช้เวลากับเธอหลายต่อหลายชั่วโมง แต่เมื่อเรารักใคร ไม่ว่ามีเวลาเท่าไรก็ไม่เพียงพอให้หัวใจเราได้รักจนพอ

อัครทูตเปโตรเรียกร้องให้ผู้ติดตามพระเยซูในคริสตจักรยุคแรก “รักกันและกันให้มาก” (1 ปต.4:8) พวกเขากำลังทนทุกข์อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหง จึงจำเป็นต้องมีความรักท่ามกลางพี่น้องในชุมชนคริสเตียนมากกว่าที่ผ่านมา เพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์สู่ใจของพวกเขา พวกเขาจึงอยากรักคนอื่นเป็นการตอบแทน โดยสำแดงความรักผ่านการอธิษฐาน ต้อนรับเลี้ยงดูกันโดยไม่บ่น และพูดจากันอย่างอ่อนโยนและจริงใจ และทำทั้งหมดนี้ด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน (ข้อ 9-11) โดยพระคุณ พระเจ้าได้ให้ของประทานเพื่อให้พวกเขารับใช้กันและกันด้วยความเสียสละตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ได้ เพื่อที่ “พระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์” (ข้อ 11) นี่คือแผนการอันทรงอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จผ่านทางเรา

เราต้องการผู้อื่นและผู้อื่นก็ต้องการเรา ดังนั้นให้เราใช้เวลาหรือทรัพยากรที่ได้รับจากพระเจ้าเพื่อรักผู้อื่น ตั้งแต่ตอนนี้