ยูจีน ปีเตอร์สัน ศิษยาภิบาลและนักเขียน ได้ฟังการบรรยายของพอล ตูนีเยร์ นายแพทย์ชาวสวิสและผู้ให้คำปรึกษาแบบอภิบาลที่ได้รับความนับถืออย่างสูง ปีเตอร์สัน เคยอ่านงานของเขาและชื่นชมแนวทางการรักษาของเขา ปีเตอร์สันประทับใจการบรรยายอย่างยิ่ง ขณะที่ฟัง เขารู้สึกว่าตูนีเยร์ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พูดและพูดสิ่งที่เขาทำ ปีเตอร์สันเลือกคำมาบรรยายประสบการณ์นั้น “สอดคล้อง เป็นคำที่เหมาะที่สุดที่ผมนึกออก”

บางคนอธิบายว่า สอดคล้อง คือ “การปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองสอน” หรือ “การดำเนินชีวิตตามที่พูด” อัครทูตยอห์นย้ำว่า ถ้าเรา “กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตน” เราก็ “ยังอยู่ในความมืด” (1 ยน.2:9) สาระสำคัญคือ การดำเนินชีวิตและคำพูดของเราไม่สอดคล้องกัน และยอห์นกล่าวว่าคนเช่นนั้น “ไม่รู้ว่าตนกำลังไปไหน” (ข้อ 11) คำที่ยอห์นใช้บรรยายผลของความไม่สอดคล้องคือ ตาบอด

เมื่อเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระเจ้าให้มากโดยยอมให้แสงสว่างแห่งพระวจนะของพระองค์ส่องทาง เราจะไม่ดำเนินชีวิตอย่างตาบอด ทำให้เรามีสายตาชอบธรรมเพื่อจะดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างชัดเจน คือคำพูดและการกระทำสอดคล้องกัน เมื่อผู้อื่นได้เห็น พวกเขาอาจไม่ได้ประทับใจที่คุณรู้ว่าตัวเองกำลังไปไหน แต่ที่คุณรู้ชัดเจนว่าคุณกำลังติดตามใคร