ขณะเดินทางในเอเชีย ไอแพดของผมเสีย (มีข้อมูลที่ต้องอ่านและมีเอกสารมากมาย) มีอาการ “จอดำมรณะ” ผมตามหาคนช่วยจนเจอร้านคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาคือผมพูดจีนไม่ได้ และช่างก็พูดอังกฤษไม่ได้ เขาจึงใช้โปรแกรมที่เขาพิมพ์ภาษาจีนแต่ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ เมื่อผมพิมพ์ตอบเป็นภาษาอังกฤษเขาก็อ่านเป็นภาษาจีน โปรแกรมทำให้เราสื่อสารกันได้แม้จะใช้คนละภาษา

บางครั้งเมื่ออธิษฐาน ผมไม่อาจสื่อสารความในใจ หลายคนก็พบปัญหานี้ในการอธิษฐาน แต่อัครทูตเปาโลเขียนว่า “พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า” (ข้อ 26-27)

ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่างอัศจรรย์ ดียิ่งกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด พระองค์ทรงถ่ายทอดความคิดและความต้องการของผมอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระบิดา งานของพระวิญญาณทำให้คำอธิษฐานสัมฤทธิ์ผล