อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำลายชีวิตของแมรี่ แอน ฟรังโก แม้จะรอดชีวิต แต่เธอบาดเจ็บและตาบอดสนิท “ฉันเห็นแต่ความมืดมิด” ฟรังโกบอก 21 ปีต่อมา เธอบาดเจ็บที่หลังจากการล้ม หลังฟื้นจากผ่าตัด (ซึ่งไม่เกี่ยวกับตา) เธอกลับมองเห็นได้อย่างอัศจรรย์ นานกว่า 20 ปีที่เธอได้เห็นหน้าลูกสาวเป็นครั้งแรก ศัลยแพทย์ระบบประสาทยืนยันว่าการกลับมามองเห็นของเธอไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ความมืดมิดที่เหมือนจุดจบได้หลีกทางให้กับความงามและแสงสว่าง

พระคัมภีร์และประสบการณ์บอกเราว่าผ้าคลุมหน้าของความไม่รู้และชั่วร้ายปกคลุมโลกนี้อยู่ บดบังเราทุกคนจากความรักของพระเจ้า (อสย.25:7) ความเห็นแก่ตัวและความโลภ การพึ่งพาตนเอง ความลุ่มหลงในอำนาจหรือภาพลักษณ์ ล้วนบดบังวิสัยทัศน์ของเรา ทำให้มองไม่เห็นพระเจ้าผู้ทรง “กระทำการอัศจรรย์…อันมั่นคงและแน่นอน” (ข้อ 1) ได้ชัดเจน

พระคัมภีร์ฉบับหนึ่งเรียกผ้าคลุมหน้านี้ว่า “เมฆอันมืดมิด” (NLT) เราถูกทิ้งให้พบเพียงความมืดมิด สับสน และสิ้นหวัง เรามักรู้สึกติดกับ คลำหาหนทางและสะดุดล้ม มองไม่เห็นทางข้างหน้า อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรง “ทำลายผ้าคลุมหน้าซึ่งคลุมหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลาย” (ข้อ 7)

พระเจ้าจะไม่ให้เราหมดหวัง ความรักอันยิ่งใหญ่จะขจัดทุกสิ่งที่ปกคลุมอยู่ เราจะประหลาดใจกับภาพงดงามของชีวิตที่ดีและพระคุณอันอุดม