อดีตนักร้องนำวงนิวส์บอยส์ ปีเตอร์ เฟอร์เลอร์ เล่าถึงการแสดงเพลงนมัสการ “พระองค์ทรงครอบครอง” เป็นภาพอันสดใสของผู้เชื่อทุกเชื้อชาติที่นมัสการพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เฟอร์เลอร์สังเกตว่าทุกครั้งที่วงของเขาร้องเพลงนี้ เขาสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหมู่ผู้เชื่อ

ประสบการณ์ของเฟอร์เลอร์ อาจคล้ายเสียงสะท้อนจากฝูงชนในวันเพ็นเทคอสต์ที่เยรูซาเล็ม เมื่อสาวกประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.2:4) เกิดสิ่งอัศจรรย์เกินความเข้าใจ ชาวยิวจากทุกประเทศพากันสนเท่ห์ เพราะได้ยินคนพูดภาษาของตนเพื่อให้มหกิจของพระเจ้าเป็นที่รู้จัก (ข้อ 5-6,11) เปโตรอธิบายว่า เหตุการณ์นี้ทำให้คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จซึ่งพระเจ้าตรัสว่า “เราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเรา โปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวง” (ข้อ 17)

การสำแดงฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทำให้ฝูงชนรับข่าวประเสริฐจากเปโตร ในวันนั้นมีผู้รับเชื่อสามพันคน (ข้อ 41) หลังจากจุดเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้น ผู้เชื่อใหม่เหล่านี้กลับไปบ้านเมืองของตนนำข่าวดีไปด้วย

ข่าวประเสริฐที่เป็นข้อความแห่งความหวังจากพระเจ้าแก่ทุกคน ยังคงดังก้องในวันนี้ เมื่อเรานมัสการพระเจ้าร่วมกัน พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเรา นำคนทุกชาติให้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างอัศจรรย์ พระองค์ทรงครอบครอง