“อย่าพลาดโอกาสที่จะชี้ให้ลูกน้อยของคุณได้เห็นดวงจันทร์” เธอกล่าวก่อนการประชุมอธิษฐานกลางสัปดาห์ของเราจะเริ่ม กลุ่มของเราคุยกันเรื่องคืนก่อนซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญแรกในฤดูเก็บเกี่ยว ดวงจันทร์เต็มดวงน่าประทับใจราวกับมันนั่งอยู่ที่ขอบฟ้า มิสซิสเว็บบ์ผู้รักผมสีเทาที่พระเจ้าทรงสร้าง คือเจ้าของเสียงที่อาวุโสที่สุดในกลุ่ม เธอรู้ว่าผมและภรรยามีลูกสองคนอยู่ที่บ้านในตอนนั้น และอยากจะช่วยผมฝึกลูกๆ ในทางที่ควรจะไป อย่าพลาดโอกาสที่จะชี้ให้ลูกน้อยของคุณได้เห็นดวงจันทร์

มิสซิสเว็บบ์คงจะเป็นผู้เขียนสดุดีที่ดีได้ คำบรรยายถึงฟ้าสวรรค์ของดาวิดตรงกับถ้อยคำที่ดาวิดอธิบายถึงฟ้าสวรรค์ว่า “วาจาไม่มี…ถึงกระนั้นเสียงฟ้าก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลก และถ้อยคำก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพ” (สดด.19:3-4) ทั้งผู้เขียนสดุดีและมิสซิสเว็บบ์ไม่ได้ต้องการนมัสการดวงจันทร์หรือดวงดาว แต่นมัสการฝีพระหัตถ์ที่รังสรรค์อยู่เบื้องหลัง ฟ้าสวรรค์ไม่ได้สำแดงสิ่งใดนอกจากพระสิริของพระเจ้า (ข้อ 1)

เราเองก็สามารถหนุนใจคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆ หรือวัยรุ่นแม้กระทั่งคู่สมรสและเพื่อนบ้าน ให้แวะดู และฟังการประกาศและสำแดงพระสิริของพระเจ้าซึ่งอยู่รอบตัวเรา การให้ความสนใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจะนำไปสู่การนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังการสำแดงทั้งหมด อย่าพลาดโอกาสนี้