ดาร์เนลรู้ว่าจะต้องเจ็บปวดมากเมื่อเข้าไปในห้องกายภาพบำบัด นักบำบัดยืดและบิดแขนของเขา จับให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะมันเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปหลายเดือนเพราะบาดเจ็บ เมื่อเธอจับให้เขาอยู่ในท่าที่ไม่สบายนี้ 2-3 นาที เธอจะบอกอย่างอ่อนโยนว่า “เอาล่ะ คุณพักได้แล้ว” เขาเล่าว่า “ผมคิดว่าในการบำบัดแต่ละครั้งผมได้ยินอย่างน้อย 50 ครั้งว่า ‘เอาล่ะ คุณพักได้แล้ว’ ”

เมื่อนึกถึงคำพูดเหล่านี้ ดาร์เนลตระหนักว่าสามารถนำมาประยุกต์กับด้านอื่นๆ ในชีวิตได้เช่นกัน เขาพักสงบในความดีและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าได้แทนที่จะกังวล

ขณะที่พระเยซูใกล้จะสิ้นพระชนม์ ทรงรู้ว่าเหล่าสาวกจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้ ไม่ช้าพวกเขาต้องเผชิญกับกลียุคและการข่มเหง เพื่อหนุนใจพวกเขา พระเยซูตรัสว่าจะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับพวกเขาและทำให้พวกเขาระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอน (ยน.14:26) เพื่อพระองค์จะตรัสได้ว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น…อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย” (ข้อ 27)

แต่ละวันชีวิตของเรามีเรื่องมากมายให้กังวล แต่เราวางใจพระเจ้ามากขึ้นได้โดยการเตือนตัวเองว่า พระวิญญาณของพระองค์สถิตในเรา ประทานสันติสุขของพระองค์แก่เรา เมื่อเรารับกำลังของพระองค์ เราจะได้ยินพระองค์ตรัสอย่างนักกายภาพบำบัดพูดว่า “เอาล่ะ เจ้าพักได้แล้ว”